8/10 για την αποφασιστικότητα και το τόλμημα σε μια άλλη μορφή εναλλακτικού ήχου με ατμόσφαιρες και αίσθημα αναγέννησης.

Φίλοι του “φευγάτου” ηλεκτρονικού ήχου για να μαζευόσαστε σιγά – σιγά...

Παρουσιάζει η Ελένη Λιβεράκου Eriksson

Και έρχεται η στιγμή που κάποιοι δίνουν “Γη και ύδωρ” για να αποχρωματιστούν.