Κάντε τη χάρη στον εαυτό σας, και ανακαλύψτε τον ''δρόμο προς την ελευθερία''

Στακάτο, βαρύ, brutal, σωστό death metal!!